divisare

Studio Zhu-Pei

 • Studio Zhu-Pei, Jin Weiqi, Xia Zhi · Zibo OCT Art Center
  Zibo OCT Art Center
  Shandong - China
  Photo by Jin Weiqi, Xia Zhi
 • Studio Zhu-Pei, Jin Weiqi · Yangliping Performing Arts Center
  Yangliping Performing Arts Center
  Dali - China
  Photo by Jin Weiqi
 • Studio Zhu-Pei, Schran Images, Tian Fangfang, Zhang Qinquan · Jingdezhen Imperial Kiln Museum
  Jingdezhen Imperial Kiln Museum
  Jingdezhen - China
 • Studio Zhu-Pei, Schran Images · Shou County Culture and Art Center
  Shou County Culture and Art Center
  Shou County, Anhui - China
  Photo by Schran Images
 • Studio Zhu-Pei · Dali Art Museum
  Dali Art Museum
  Dali - China
 • Studio Zhu-Pei · Shou County Culture and Art Center
  Shou County Culture and Art Center
  Shouxian - China
 • Studio Zhu-Pei · Yang Liping Performing Arts Center
  Yang Liping Performing Arts Center
  Dali - China
 • Studio Zhu-Pei, URBANUS · Digital Beijing
  Digital Beijing
  Beijing - China
  With URBANUS
 • Studio Zhu-Pei · Caiguoqiang Courtyard House Renovation
  Caiguoqiang Courtyard House Renovation
  Beijing - China
 • Studio Zhu-Pei · OCT Design Museum
  OCT Design Museum
  Shenzhen - China
 • Studio Zhu-Pei · Minsheng Museum of Modern Art
  Minsheng Museum of Modern Art
  Beijing - China
 • Modistudio_associati, Studio Zhu-Pei · Warsaw Moma
  Warsaw Moma
  Warsaw - Poland
×