divisare

Tokujin Yoshioka

 • Tokujin Yoshioka · Issey Miyake
  Issey Miyake
  London - Regno Unito
 • Tokujin Yoshioka · Senses of the Future
  Senses of the Future
  Milano - Italia
 • Tokujin Yoshioka · Tornado
  Tornado
  Saga - Giappone
 • Tokujin Yoshioka · Rainbow Church
  Rainbow Church
  Tokyo - Giappone
 • Tokujin Yoshioka, Yasutake Kondo · KOU-AN Glass-Tea House
  KOU-AN Glass-Tea House
  Kyoto - Giappone
 • Tokujin Yoshioka · Tokujin Yoshioka – Super Fiber Revolution
  Tokujin Yoshioka – Super Fiber Revolution
  Tokyo - Giappone
 • Tokujin Yoshioka · Pane Chair
  Pane Chair
  Tokyo - Giappone
 • Tokujin Yoshioka · Hermes Window Installation
  Hermes Window Installation
  Tokyo - Giappone
×