divisare

3andwich Design / He Wei Studio

 • 3andwich Design / He Wei Studio, Jin Weiqi · B Garden
  B Garden
  Xin County - Cina
  Photo by Jin Weiqi
 • 3andwich Design / He Wei Studio · Shangping Village Regeneration - Yang’s School Area
  Shangping Village Regeneration - Yang’s School Area
  Shangping Village - Cina
 • 3andwich Design / He Wei Studio · Shangping Village Regeneration - Shuikou Area
  Shangping Village Regeneration - Shuikou Area
  Shangping Village - Cina
 • 3andwich Design / He Wei Studio · Shangping Village Regeneration - Tai Fu Tai Mansion Area
  Shangping Village Regeneration - Tai Fu Tai Mansion Area
  Shangping Village - Cina
 • 3andwich Design / He Wei Studio, Jin Weiqi · Tourist Center of Anlong Limestone Resort
  Tourist Center of Anlong Limestone Resort
  Dushan - Cina
  Photo by Jin Weiqi
 • 3andwich Design / He Wei Studio · Ding Hui Yuan Zen & Tea Chamber
  Ding Hui Yuan Zen & Tea Chamber
  Beijing - Cina
 • 3andwich Design / He Wei Studio · Papa’s Hostel
  Papa’s Hostel
  Pingtian Village, Lishui - Cina
×