Soe Ker Tie House

Photos by Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

In the fall of 2008 TYIN travelled to Noh Bo, a small village on the Thai-Burmese border to design and build houses for Karen refugee children. The 60 year long conflict in Burma forced several hundred thousand people to flee from their homes. The conflict leaves many children orphaned, with little hope for the future.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

Ole Jorgen Edna from Levanger Norway had opened an orphanage in Noh Bo in 2006 and was now in need of more dormitories. The orphanage sheltered 24 children, however the intention was to house around 50. The main driving force behind the Soe Ker Tie House was to provide the children with their own private space, a place that they could call home and a space for interaction and play.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

The Soe Ker Tie House is a blend between local skills and TYIN's architectural knowledge. Because of their appearance the buildings were named Soe Ker Tie Haus by the Karen workers; The Butterfly Houses. The most prominent feature is the bamboo weaving technique, which was used on the side and back facades of the houses. The same technique can be found within the construction of the local houses and crafts. All of the bamboo was harvested within a few kilometres of the site.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

The specially shaped roof of the Soe Ker Tie Houses promotes natural ventilation within the sleeping units and at the same time rainwater can be collected and stored for the dry season. The iron wood construction is assembled on-site using bolts ensuring precision and strength.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

To prevent problems with moisture and rot, the sleeping units are raised off the ground on four concrete foundations, casted in old tires.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

After a six month long mutual learning process with the locals in Noh Bo, the Soe Ker Tie House was completed in 2009 consisting of 6 sleeping units, housing 24 children. Important principles like bracing, material economisation and moisture prevention, may possibly lead to a more sustainable building tradition for the Karen people in the future.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

Høsten 2008 reiste TYIN til Noh Bo, en liten landsby på grensen mellom Thailand og Burma. De aller fleste som bor her er flyktninger fra Burma, mange av dem barn. Det var disse vi ønsket å arbeide for.
Noen måneder tidligere kom vi i kontakt med Ole Jørgen Edna fra Levanger. Edna startet i 2006 et barnehjem i Noh Bo, og trengte nå flere soveplasser. Fra å gi 24 barn tak over hodet, skulle barnehjemmet nå romme nesten femti foreldreløse barn. Prosjektet “Soe Ker Tie House” sto ferdig i februar 2009.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

Grunnideen til prosjektet var å gjenskape noe av det barna ville ha opplevd i en mer normal situasjon. Vi ønsket at hvert barn skulle ha sitt eget private sted, et hjem å bo i og et nabolag å leke i. De seks sovehusene i Noh Bo er vårt svar på dette.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

Byggene fikk Karen-navnet “Soe Ker Tie Hias” av arbeiderne; “Sommerfuglhusene”. Fletteteknikken som er brukt i bambusfasadene er den samme som brukes blant annet i tradisjonelle Karenhus. Det meste av bambusen som er brukt i prosjektet er hentet få kilometer fra byggeplassen.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

Soe Ker Tie-husenes spesielle takform sørger for effektiv, naturlig ventilering samtidig som den samler regnvannet. Dermed sikrer man mer brukbare arealer rundt husene i store deler av regntiden. For tørrere perioder uten tilgang på rent vann, kan takvannet enkelt samles i større vannbeholdere.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

Hovedkonstruksjonen i jerntre er pre-fabrikkert og sammenføyd med bolter for å sikre rimelig presisjon og styrke. Det meste av trevirket i Soe Ker Tie husene er levert av den karenske motstandsbevegelsen i Burma. Det at vi har vært avhengige av dette regnskogtømmeret har ført til endel vanskelige og komplekse problemstillinger.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

Soe Ker Tie husene er løftet fra bakken med fire søylesko som er støpt i brukte bildekk. Dette hindrer at konstruksjonen blir utsatt for fukt og gjør at den vil vare lengre. Etter et seks måneders lærerikt samarbeid med lokalbefolkningen i Noh Bo håper vi at vi har etterlatt noe av denne kunnskapen.Viktige prinsipper som skråavstiving, materialminimering og konstruksjoner som holdes unna fukt kan på sikt gi en mer bærekraftig byggeskikk i området.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
TYIN tegnestue Architects
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
TYIN tegnestue Architects
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
TYIN tegnestue Architects
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
TYIN tegnestue Architects
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
TYIN tegnestue Architects
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Soe Ker Tie House
Pasi Aalto
×