Safe Haven Bathhouse

Photos by Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

The new sanitary building houses the basic needs of the orphanage; the toilets, personal hygiene facilities and laundry. The internal structure was already built and became the framework for the project.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

The most intimate functions are located within the two plastered concrete masses. The central zone contains concrete containers for bathing and opens out towards the vast teak plantation. The bathing area is only partly privatized, adapted to Karen culture. A tilted facade of bamboo covers the front of the building and creates a passageway, connecting the two functions together.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

A huge challenge in this project was the sewage, which has to be dealt with on-site. The drainage system has to be able to cope with large amounts of water during the rainy season. The existing sanitary facilities at Safe Haven Orphanage were narrow, dark and have concrete flooring that accumulated water and dirt. With this bathhouse we have tried alternative solutions that hopefully will be an important asset in the future development in the district. Gravel and wooden floors are easy to keep clean and dry, using layers of stone and gravel drains all wet rooms. The waste from the toilets passes through pipes buried in the ground.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

The climate of northern Thailand makes good personal hygiene essential to prevent diseases, especially for small children. With this bathhouse TYIN wanted to create well functioning and dignified facility for personal hygiene.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

Det nye sanitærbygget skulle dekke basisbehov som toaletter, personlig hygiene og klesvask. Et enkelt reisverk var allerede bygget på stedet, og dette ble utgangspunktet for badehuset.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

To deler, murt opp i betongstein, rommer de mest intime funksjonene. Mellom disse ligger et baderom, som åpner seg ut mot teakplantasjen bak bygget. Selv om dette rommet brukes til kroppsvask, er det kun delvis skjermet for innsyn siden Karenfolket har en kultur for å gjøre dette i fellesskap. En skråstilt bambusfasade løper langs hele langsiden av bygget og gir rom til en passasje som knytter funksjonene sammen.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

En stor utfordring med bygget var at avløp og drenering måtte løses lokalt og dimensjoneres for en lang og kraftig regntid. Avløpet fra toalettene går i rør ned til nedgravde tanker med avrenning i bunn og sider. Grusgulvet på toalettene og tredekket på baderommet vil være lette å holde rene og tørre, mens dype lag med grus og stein under våtrommene sikrer god drenering.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

De eksisterende sanitæranleggene på Safe Haven, og generelt i distriktet, er trange og mørke med tette betong- eller flisgulv der det samler seg vann og skitt. Vi har prøvd finne alternative løsninger som forhåpentligvis vil være et tilskudd til den videre utviklingen i området. I det varme og fuktige klimaet i Nord-Thailand er personlig hygiene svært viktig for å unngå sykdommer, ikke minst for små barn. Målet med badehuset var å skape gode og verdige forhold for å vaske seg.

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto

TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
TYIN tegnestue Architects
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
TYIN tegnestue Architects, Pasi Aalto · Safe Haven Bathhouse
Pasi Aalto
×