Eglise Saint Pierre. Firminy, France

Photos by Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi

Chiesa di Saint Pierre a Firminy

Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi

Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
Le Corbusier, Michele Nastasi · Eglise Saint Pierre. Firminy, France
Michele Nastasi
×