divisare

Atelier Feichang Jianzhu

 • Atelier Feichang Jianzhu, mi chenxing · Vertical Glass House
  Vertical Glass House
  Shanghai - China
  Photo by mi chenxing
 • Atelier Feichang Jianzhu, SHU He · UF Soft R&D Center
  UF Soft R&D Center
  Beijing - China
  Photo by SHU He
 • Atelier Feichang Jianzhu, SHU He · Placid Rivers Club at the Courtyards
  Placid Rivers Club at the Courtyards
  Tongzhou - China
  Photo by SHU He
 • Atelier Feichang Jianzhu · Samho Building
  Samho Building
  Paju - Korea, Republic of
 • Atelier Feichang Jianzhu, SHU He · Jishou University Research and Education Building and Huang Yong Yu Museum
  Jishou University Research and Education Building and Huang Yong Yu Museum
  Jishou - China
  Photo by SHU He
×