Kamaleon

HRVATINI CENTER

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

VSEBINA

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Nov vaški center Hrvatinov je razvit v multipraktik centralnih dejavnosti, vsebin, ki so sicer med seboj ločeni in neodvisni, vendar pa že po naravi stvari silijo skupaj.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Programi v centru so:

  • kulturni dom z dvorano za 300 ljudi
  • trgovina in trgovski lokali
  • večnamenski prostori za umetniške vsebine
  • vrtec
  • poslovni programa v dveh sklopih
  • krajevna skupnost
  • restavracija z razgledom na sončni zahod nad tržaškim zalivom.
Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Vsebine centra so naravnane tako na svojo neposredno okolico kot tudi na širše zaledje. Nekateri programi služijo zgolj krajanom (krajevna skupnost, vrtec), medtem ko drugi gravitirajo veliko širše, tudi preko meje, med zamejske Slovence (kulturni dom). Prav posebno mesto imajo pri tem večnamenski umetniški prostori. Prvenstveno so namenjeni manjšim razstavam in umetniškim delavnicam, torej nekoliko širšemu območju Hrvatinov. V času, ko ne gostijo nobene prireditve ali razstave, lahko služijo krajanom za dejavnosti, za katere je dvorana kulturnega doma prevelika (potopisna predavanja, kot učilnice, itd). Enkrat letno pa lahko tukaj potekajo nekajdnevne umetniške delavnice, denimo slikarska kolonija, ki ima, podobno kot Dnevi vina in poezije v Medani, odmev v celotni Sloveniji.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Nov center Hrvatinov ima torej ambicijo postati povezovalni element širšega območja, hkrati pa tudi željo služiti svojim sokrajanom in tudi svojim lastnikom.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

ARHITEKTURA OBJEKTA

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Oblikovanje centra sledi razmisleku o njegovi vsebini. Dejavnosti, ki silijo skupaj, se zlijejo v enoten objekt. Različni in med seboj nepovezani programi, pa zahtevajo tudi lastne in od drugih ločene zunanje površine. Arhitektura objekta tako sledi interakciji med posameznimi programi in njim pripadajočimi zunanjimi površinami. Kulturni center se odpira na trg s fontano v smeri proti naselju, otroci stečejo iz vrtca na travnik z igrali v senci oljk sosednjega nasada, trgovine se oklepajo parkirišča ob glavni cesti, restavracija se steguje za najboljšim razgledom na sončni zahod v prvem nadstropju.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Iz vasi je objekt videti majhen. Videti je zgolj vhodno fasado kulturnega centra in široko stopničeno rampo na streho objekta. Z njo se objekt tiho klanja okoliškemu prostoru in mu pusti, da steče preko njegovega hrbta. Tudi pri sprehodu okoli celotnega centra se občutek o njegovi velikosti ne spremeni. Zaradi zalomljenosti fasadnih ploskev ga ni nikjer možno zaobjeti v celoti. Mestoma navidezno celo razpade na dva ali več objektov in deluje kot nekak strjen vaški center kamnitih istrskih vasic. Sodobna govorica računalniško generirane arhitekture si podaja roke z elementi tradicionalnega stavbarstva!

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

MATERIALI IN KONSTRUKCIJA

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Konstrukcija objekta je klasična armiranobetonska. Stebri so v rastru 8m x 5-6-5m, ki zagotavlja optimalno razporeditev parkirišč v garaži. Dodatno podporo zagotavljajo tri vetrikalna jedra, ki gredo skozi vsa nadstropja objekta.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Fasadne obloge so iz kamna, za lokacijo značilnega sivega peščenca. Fasade so nošene, pod oblogo je zračni sloj in toplotna izolacija. Iz enakega kamna so tudi vse pohodne strešne površine in trg pred objektom. Okenski okvirji so iz črno barvanega aluminija.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Vse stene in stropovi v notranjosti so barvane belo. Tla v pisarniških prostorih in dvorani so iz parketa, v preddverju dvorane kamen, v vrtcu guma in v sanitarnih prostorih keramika.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Vsi programi objekta imajo skupno strojnico s toplotno črpalko, kotlovnico, napravami za prisilno prezračevanje, agregatom in ostalim. Način obračunavanja porabljene energije je stvar nadaljnega projektiranja in želja investitorjev.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

FAZNOST GRADNJE

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

Ker gre za enoten objekt s kletjo po skoraj celotni površini lokacije, izvedba v večih fazah ni smiselna. Celoten objekt se izvede naenkrat.

Studio Kristof · Kamaleon
Studio Kristof

OPIS POSAMEZNIH SKLOPOV OBJEKTA

KULTURNI DOM
Osrednje mesto celotnega objekta nosi večnamenska dvorana kulturnega doma. Predverje dvorane se odpira proti praznemu tlakovanemu prostoru na vzhodnem delu lokacije. Višina fasade zapira zunanji prostor in tvori nov vaški trg s fontano in drevesom (ohrani se drevo, ki na tem mestu že raste), hkrati pa vabi obiskovalce v notranjost. Višina prostora, projekcijske in tonske kabine, oder, horizontalno okno, balkon na višini prvega nadstropja in izvlečna platna omogočajo dvorani širok spekter možnih prireditev: gledališke predstave, kulturne in politične prireditve, praznovanja, kino projekcije, razstave, plesne prireditve, predavanja, celo omejeni športni dogodki. V preddverju dvorane je bar, ki deluje tudi, kadar je dvorana zaprta.

TRGOVINE
V centru Hrvatini je trgovina z živili in trije manjši lokali, katerih vsebina bo prepuščena ponudnikom, primerni pa so za lepotne salone (frizerstvo, pedikura, itd) in manjše trgovine (z zdravimi živili, spominki in umetnimi gnojili). Kljub temu, da je večina parkirnih mest v kleti objekta, pa tovrstna dejavnost potrebuje tudi nekaj parkirišč na nivoju pritličja. Zagotovljena jih ima na manjšem parkirnem trgu ob glavni cesti.

VRTEC
Vrtec je umeščen v pritličje na zadnjo stran objekta. Vhod vanj je preko hodnika iz ploščadi pred trgovinami, kar omogoča staršem udoben dostop z avtomobili, preden se odpravijo dalje v službo. Na drugi strani je popoln mir. Igralnice in jedilnica so orientirani na jugozahod, proti vinogradom in nasadom oljk. Pred njimi so zunanja igrišča, delno na tlakovani in delno travnati površini, v senci konzolne restavracije v prvem nadstropju. Tukaj se otroci počutijo varno, v senci dreves si gradijo svoj domišljijski svet.

RESTAVRACIJA
Restavracija predstavlja enega izmed ključnih programov objekta. Umeščena je v zahodni vogal prvega nadstropja, kjer lovi poglede nad vinogradi na jadransko morje in seveda zadnje žarke sončnih zahodov. Zastavljena je kot restavracija višjega ranga in predvidoma bo večina njenih gostov turistov iz okoliških obmorskih krajev, ki jih bo sem privabila bližina in dober glas o kvaliteti ponudbe. V smislu služenja kraju predstavlja izvrsten način, kako si od vse večje turistične pogače odrezati svoj kos.

POSLOVNI PROGRAM 1
Prvi sklop poslovnih programov je namenjen oddaji (ali prodaji) manjših enot večim različnim interesentom. Dostop za obiskovalce je iz velike terase ob severnemu delu objekta, s čemer so poleg mirnih pisarniških dejavnosti omogočene tudi takšne, ki zahtevajo več dela s strankami - od manjših odvetniških pisarn, agencij, svetovalnic, pa celo do raznih servisnih dejavnosti, npr. frizerstvo in podobno. S tem ta sklop lepo dopolnjuje trgovsko dejavnost v pritličju.

POSLOVNI PROGRAM 2
Drugi sklop poslovnih programov je manjši, vendar namenjen samo enemu kupcu ali najemniku. Ima svojo teraso nad nasadom oljk, dostop pa je samo preko vertikalnega jedra.

×