Photos by Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen

The Cultural Center of Stjørdal will be an important node, both locally and in the region. the center will become an inviting place for all people interested in culture in one way or another—a building where people of all kinds can explore and develop their abilities and talents. With its church, the cultural center will function as a worthy venue for all kinds of ceremonies for the inhabitants. What is more, the visitors at the hotel will contribute to vitalizing the building and the park. the project is anchored in and inspired by the history and culture of its location. at the same time, the architecture should convey its modern function and the pulse of the time and place. the center will serve as a platform for a broad cultural concept, including a wide range of art, dance, music, lm, and other media. the Cultural Center of Stjørdal is designed to be an inspiring place that provides the visitors with experiences and opportunities, thus contributing to a rich locational, cultural and architectural experience.

Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects

Stjørdal Kulturhus skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og regionalt for Midt norge. en plass hvor alle kulturinteresserte har lyst til å komme, og folk av alle slag skal kunne utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset med kirka skal fungere som en verdig møteplass for byens og regionens innbyggere. I tillegg vil hotellet huse tilreisende og bidra til å vitalisere anlegget og stedet ytterligere. arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til en hver tid. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og kultur. Stjørdal Kulturhus blir en mangfoldig plattform for et bredt kulturbegrep; kunst, dans, media og musikk og bygningen skal være inviterende og inkluderende for alle. Prosjektet i seg selv skal bli en stedegen attraksjon. Stjørdal Kulturhus skal være et inspirerende sted som tilbyr opplevelser og gir mulighet for egen utfoldelse og utvikling. de som besøker og bruker stedet skal få en rik steds-, kultur- og arkitekturopplevelse.

Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects

Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Arne Wang
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Wenzel Prokosch
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Arne Wang
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Sõren Harder Jensen
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
Reiulf Ramstad Architects, Lusparken arkitekter, JSTArkitekter, Wenzel Prokosch · Cultural Center Stjørdal
Reiulf Ramstad Architects
×