Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Incarichi - Affidamenti d'incarico pl Warszawa, Poland

Redevelopment of regional railway line, section 405 Setae - Slupsk - Ustka Free!

Assignments - Design Bids
Published on January 05, 2014
Deadline February 12, 2014
Description in original language
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Us

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka” oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania.

Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013r. , Poz. 1409, 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów ( tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 392).

Rodzaj procedury Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.2.2014 – 15:00

Temp_bottomhead