Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Incarichi - Affidamenti d'incarico da Sønderborg, Denmark

Turnkey design and construction of the complex 'Sønderborg Andelsboligforening Dept. 33'. Sønderborg Free!

Assignments - Design Bids
Published on May 19, 2013
Deadline June 14, 2013
Description in original language
Sønderborg Andelsboligforening afd. 33, Jørgensgård – Totalentreprise.

Kontrakten vedr. projektering og opførelse af det samlede projekt, jf. nedenfor, i totalentreprise, hvor Sønderborg Andelsboligforening afd. 33, Jørgensgård er bygherre. Afd. 33, Jørgensgård består i dag af 206 familieboliger og 27 ungdomsboliger med et samlet areal på ca. 15 565 m2. Med baggrund i et udarbejdet idéoplæg ønskes det samlede antal boliger reduceret med ca. 80 boliger: — Ombygning af 27 ungdomsboliger til 9 familieboliger. — Ombygning af en 2 etages ejendom med 32 boliger til 24 ældreegnede boliger med elevator. — Nedrenovering af 5 stk. 2 etages blokke med 96 boliger til 42 boliger i en etage. — Renovering af 78 eksisterende rækkehuse. Projektet gennemføres jf. Lov om Almene boliger m.v., Lovbekendtgørelse nr. 884 af den 10.8.2011, med senere ændringer.

Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 14.6.2013 – 12:00

Apartments-renovation