Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Incarichi - Affidamenti d'incarico da Sønderborg, Denmark

Renovation of 'Caroline Amalie-Garden', housing for the mentally disabled in Augustenburg. Free!

Assignments - Design Bids
Published on May 19, 2013
Deadline June 17, 2013
Description in original language
Totalrådgivning vedr. ombygning og renovering af Caroline Amalie-Gården, Boliger for psykisk handicappede i Augustenborg.

Ombygning og renovering af det eksisterende plejecenter i Augustenborg til brug for boliger til psykisk handicappede. De eksisterende bygninger omfatter ca. 6 500 m2, som i varierende grad skal renoveres og ombygges. Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Kontrakten omfatter totalrådgivning hvorfor det forventes, at der opstilles hold omfattende arkitekt og rådgivende ingeniør.

Type procedure Begrænset

Forventet antal økonomiske aktører: 5

Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 17.6.2013 – 12:00

Reuse-and-restoration