Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Incarichi - Affidamenti d'incarico nl Ninove, Belgium

New social housing. Ninove Free!

Assignments - Design Bids
Published on May 06, 2013
Deadline June 05, 2013
Description in original language
Oproep tot kandidaatstelling - Aanstelling ontwerper voor de realisatie van een sociaal woonproject in de Pollarewijk te Ninove.

Het betreft een opdracht van diensten – algemene offerteaanvraag – met als voorwerp het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken van sociale woningen en omgevingsaanleg in het projectgebied Pollarewijk te 9400 Ninove. Architectuurwedstrijd: Het ontwerp en de realisatie van een sociaal woonproject in de Pollarewijk te Ninove.

Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Lid van de Orde van Architecten.

Type procedure Niet-openbaar

Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5.6.2013 – 14:00

Temp_bottomhead