Competitions
Open Competitions
Restricted Competitions
Professional Services
Design and construction
Most popular
Incarichi - Affidamenti d'incarico fi Pori, Finland

Satakunta Central Hospital: building a new pediatric and obstetric gynecology Free!

Assignments - Design Bids
Published on October 11, 2011
Deadline November 25, 2011
Description in original language
Lasten- ja naistensairaala, insinööripalvelut.

Satakunnan sairaanhoitopiiri rakennuttaa Satakunnan keskussairaalan alueelle uudisrakennuksen, johon sijoitetaan mm. seuraavat toiminnot: — lastentautien vuodeosasto ja poliklinikka, — lastenneurologian vuodeosasto ja poliklinikka, — lasten teho ja tarkkailu sekä maitokeittiö, — synnytysosasto, — synnytysten ja naistentautien vuodeosasto, — äitiys- ja naistentautien poliklinikka, — apuvälineyksikkö. Tilantarve on n. 5 700 netto-m². Tarkemmat tiedot on esitetty tarjouspyynnössä. Tällä ilmoituksella pyydetään tarjouksia seuraaviin tarjouspyynnöissä tarkemmin määriteltyihin tehtäviin: — rakennesuunnittelu, — geosuunnittelu, — LVIA-suunnittelu, — sähkösuunnittelu, — sairaalalaitesuunnittelu.

Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä Kyseisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot: Rakennesuunnittelija, geosunnittelija ja LVIA-suunnittelija MRA48§ 1 mom./RakMK A2 mukaan.

Menettelyn luonne Avoin menettely

Ratkaisuperusteet Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika 25.11.2011 – 13:00

Residential